КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТАСК-ІНВЕСТ"
Як знайти свій шлях
на ринку капіталу
Про проект
"Азбука"
Глосарій
термінів
Часті
запитання
RUS
UKR

ЗМІСТЗамовте!

Друкований варіант
"Азбуки для інвестора"

АНКЕТАПУБЛІКАЦІЇ


ДОПОМОГАЗа організаційною формою

    

Корпоративний
інвестиційний фонд
(КІФ)

  • Це фонд, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства та залучає кошти інвесторів шляхом випуску та продажу акцій*.
  • Такий фонд є юридичною особою, а його засновниками можуть виступати як фізичні так і юридичні особи.
  • Діяльність цього фонду базується на Статуті, Регламенті*, Інвестиційній декларації* та Проспекті емісії* акцій.
  • Свідоцтвом участі у такому фонді є володіння його акціями, які дають право інвесторам отримувати дохід, брати участь у зборах та Спостережній раді, де приймаються рішення відносно діяльності фонду, зміни його керівництва, додаткової емісії акцій, тощо.


Пайовий
інвестиційний фонд
(ПІФ)

  • Це фонд, який становить собою суму коштів вкладників, залучених до фонду (ІСІ) шляхом випуску та продажу інвестиційних сертифікатів*.
  • Пайовий фонд не є юридичною особою. Він створюється та знаходиться в управлінні Компанії з управління активами* (КУА).
  • Основні документи ПІФу - Регламент*, Інвестиційна декларація* та Проспект емісії* інвестиційних сертифікатів.
  • Свідоцтвом участі у фонді є володіння його інвестиційними сертифікатами, що дають право інвесторам отримувати дохід, приймати участь в Спостережній раді фонду на умовах, передбачених Регламентом фонду.За ступенем державного регулювання

    

Диверсифікованого
виду

Це фонд (ІСІ), що відповідає усім вимогам до структури його активів, тобто такий, що інвестує в різні типи фінансових інструментів в пропорціях, що встановлені законодавством.

Подібний фонд є найнадійнішим, хоча високі вимоги, що до нього встановлюються, звужують маневреність фонду, обмежують його можливості з інвестування коштів та, відповідно, роблять його менш доходним.


Недиверсифікованого
виду

Недиверсифікований фонд (ІС) не обмежений вимогами, що висуваються до диверсифікованих фондів.

Портфель недиверсифікованих фондів не контролюється за ступенем пропорційності інвестування та може складатися, наприклад, в значній мірі з акцій або облігацій, або інших активів. Такі фонди можуть бути більш доходними та більш ризикованими для інвесторів, ніж диверсифіковані.

Недиверсифіковані фонди можуть самостійно впроваджувати для себе додаткові обмеження, закріпивши їх в Інвестиційній декларації*. Такі обмеження зазвичай впроваджуються задля захисту прав інвесторів, які повинні бути впевнені в тому, що їх кошти вкладаються тільки в певному напрямку.За способом розміщення цінних паперів

    

Фонд
з публічним
розміщенням

Цей фонд (ІСІ) розміщує цінні папери* шляхом публічної пропозиції - оголошення про відкритий продаж цінних паперів, зробленого в засобах масової інформації, а також в будь-який інший спосіб та зверненого до невизначеної кількості осіб.


Фонд
з приватним (закритим)
розміщенням

Цей фонд (ІСІ) розміщує цінні папери без відкритого продажу шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів попередньо визначеному колу осіб.За періодичністю викупу цінних паперів
у інвесторів

         

Фонд
відкритого
типу*

Це інвестиційний фонд, Компанія з управління активами якого бере на себе зобов’язання в будь-який час на вимогу інвестора викупити у нього цінні папери фонду за ціною, відповідною до вартості чистих активів фонду на день подання інвестором Заявки на викуп в розрахунку на один цінний папір (акцію або інвестиційний сертифікат).

На вторинному ринку цінні папери такого фонду не обертаються. Цінні папери фонду відкритого типу продаються та викупаються КУА, що управляє фондом, за рахунок активів фонду. Відчуження цінних паперів відкритого фонду третім особам дозволяється тільки у випадках правонаступництва, наслідування або дарування.


Фонд
закритого
типу*

Це інвестиційний фонд, який створюється на певний період часу. КУА такого фонду викупає цінні папери фонду тільки по закінченню дії цього терміну за ціною, відповідною до вартості чистих активів фонду на момент прийняття рішення про закриття фонду в перерахунку на один цінний папір (акцію або інвестиційний сертифікат).

До настання терміну викупу цінних паперів інвестор може продати їх на вторинному ринку третім особам. Така можливість підвищує ліквідність цінних паперів фонду закритого типу.


Фонд
інтервального
типу*

Це інвестиційний фонд, Компанія з управління активами якого бере на себе зобов’язання викупати цінні папери фонду тільки у встановлені Проспектом емісії інтервали часу (але не рідше одного разу на рік) за ціною, відповідною до вартості чистих активів фонду на день подання інвестором Заявки на викуп в розрахунку на один цінний папір (акцію або інвестиційний сертифікат).

Продавати на вторинному ринку цінні папери такого фонду можливо лише в відрізки часу між періодами викупу цінних паперів.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Фонди (ІСІ) відкритого та інтервального типу можуть бути як строковими (тобто мати обмежений термін дії), так і безстроковими.

Закриті фонди завжди строкові.

Відкриті та інтервальні фонди (ІСІ) можуть бути лише диверсифікованими.

Закриті фонди (ІСІ) можуть бути як диверсифікованими, так і недиверсифікованими.За стратегією інвестування

         

Консервативна
стратегія

Консервативна стратегія призначена тим інвесторам, що не готові ризикувати та віддають перевагу перш за все збереженню вкладених коштів при невисокому рівні потенційної доходності. Також до неї може виникати певний інтерес у активних інвесторів, що прагнуть перечекати падіння на ринку акцій. Основним об’єктом інвестицій є облігації* – інструменти з фіксованою доходністю, що приносять порівняно невеликий, але стабільний та передбачуваний дохід.


Збалансована
стратегія

Фонди зі збалансованою стратегією обирають інвестори, які націлені на отримання більшого прибутку, ніж може запропонувати фонд з консервативною стратегією. При цьому інвестори погоджуються на трохи вищий ризик. Збалансоване поєднання ризику та доходності досягається за рахунок перерозподілу активів фонду між акціями та облігаціями. В залежності від кон’юнктури ринку управляючий може змінювати це співвідношення.


Агресивна
стратегія

Агресивна інвестиційна стратегія призначена тим інвесторам, які готові ризикувати заради підвищеного потенціалу інвестицій. Основним об’єктом інвестицій є акції*.Індивідуальні фондиДля окремих інвесторів КУА може створювати індивідуальні фонди. Такий фонд (ІСІ) спеціально створюється, як правило, у вигляді венчурного фонду*, для одного або декількох інвесторів. Умови його роботи узгоджують з інвесторами у відповідності з їх потребами.

Венчурні фонди можуть бути як корпоративними, так і пайовими, але обов’язково недиверсифікованими та закритими. . Вони здійснюють тільки приватне розміщення своїх цінних паперів та керуються стратегію, пов’язаною з доволі високим рівнем ризику.

Специфіка індивідуальних фондів – виключно цільова спрямованість інвестицій (наприклад, інноваційні розробки, реалізація нестандартних проектів в галузі нерухомості). Активи таких фондів (ІСІ) наполовину та більше можуть складатися з корпоративних прав* та цінних паперів*, яких немає у вільному обігу на фондовій біржі.

Головна перевага венчурних фондів – готовність інвестувати в найнеймовірніші ідеї. Далеко не кожен банк візьме на себе високий ризик та надасть позику для реалізації, наприклад, інноваційного проекту.

Згідно українського законодавства учасниками венчурних ІСІ можуть бути лише юридичні особи.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Фізичні особи не можуть бути учасниками венчурних КІФ та ПІФ, а також недиверсифікованих ПІФ.Всі права на сайт - власність ©ТАСК®, 2008
Разроблено ©J.K.®Design, 2008